Vi lan tilby arena i parker og gater for profilering av varer, friluftsservering, salgsboder, info-stands, moteoppvisning eller andre utendørsaktiviteter, store som små. Bestill i god tid for de beste plasser.

For nærmere informasjon


PB 2109 Grünerløkka
0505 OSLO

Telefon/faks 22 71 87 20
mobil 984 84 498


epost: post@sentrum.biz
www.sentrum.biz