Sentrum Arrangement forestår fire bilfrie arrangementer på Grønland i sommerhalvåret og inviterer med dette til leie av fortau, gater og torg for salg og vareprofilering fra boder og vogner. Det kan leies større areal for salg eller servering av mat.

For mer informasjon eller leie av salgsareal kontakt


PB 2109 Grünerløkka
0505 OSLO

Telefon/faks 22 71 87 20
mobil 984 84 498


epost: post@sentrum.biz
www.sentrum.biz